Forretningsudvikling
(tal i mio. CHF)  

   

   

2019*  

Omsætning  

   

Omsætning JURA-gruppen

542,4

Omsætning Europa
Andel

436,6
80,5 % 

Omsætning øvrig verden
Andel  

105,8
19,5 % 

   

   

Personale
 

   

Fuldtidsstillinger i gruppen

788    

Fuldtidsstillinger Schweiz (inkl. 24 lærlinge)
Andel

Fuldtidsstillinger internationalt
Andel  

275
34,9 %

513
65,1 %  

   

   

*) provisoriske tal