Forretningsudvikling
(tal i mio. CHF)  

   

   

2020

Omsætning  

   

Omsætning JURA-gruppen

579.9

Omsætning Europa
Andel

470.88
81.2% 

Omsætning øvrig verden
Andel  

109.02
18.8 % 

   

   

Personale
 

   

Fuldtidsstillinger i gruppen

808    

Fuldtidsstillinger Schweiz (inkl. 23 lærlinge)
Andel

Fuldtidsstillinger internationalt
Andel  

268
33.2%

540
66.8%