Privatlivspolitik

Velkommen til vores hjemmeside, og tak for din interesse for vores virksomhed. For at du har et gennemskueligt overblik over vores håndtering af dine persondata, beskriver vi i det følgende, hvad der sker med de genererede data, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi træffer. Vi informerer dig også om dine juridiske rettigheder i forhold til behandlingen af disse data. 

Vi er forpligtet til at håndtere dine personlige data ansvarligt. Derfor betragter vi det som en selvfølge at overholde de juridiske krav i den schweiziske føderale databeskyttelseslov (FADP), den tilhørende bekendtgørelse og andre databeskyttelsesbestemmelser, der måtte være gældende, især bestemmelserne i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

I denne privatlivspolitik informerer vi dig om de vigtigste aspekter af databehandling i vores virksomhed. Denne privatlivspolitik gælder for behandlingen af dine personlige data (herefter også kaldet "dine data"), både online og offline, herunder dem, der modtages fra enkeltpersoner via forskellige kilder (hjemmesider, mobilapps, sociale medier, kunder, leverandører og forretningspartnere).

Du finder vores introduktionsoversigt "Databeskyttelse: Resumé", som er tiltænkt til at give dig et kort overblik over de vigtigste nøglepunkter i vores databehandling. Vi vil så give dig endnu mere detaljerede oplysninger.

Bemærk venligst, at denne privatlivspolitik ikke indeholder en udtømmende beskrivelse af vores databehandlingsaktiviteter, og at individuelle forhold helt eller delvist kan være reguleret af specifikke databeskyttelsesmeddelelser eller generelle vilkår og betingelser (med eller uden henvisning til dem i denne privatlivspolitik).

1 Kontakter

1.1 Navn og adresse på den ansvarlige person

Scandinavian Coffeesystem ApS
Mesterlodden 36
2820 Gentofte 

E-mail: coffeesystem@coffeesystem.com

Website: https://dk.jura.com

2 Databeskyttelse: Resumé

I det følgende informerer vi dig i komprimeret form om de vigtigste nøglepunkter i vores databehandling. Selvfølgelig vil vi give dig endnu mere detaljeret information. Du finder dem lige herunder.

2.1 Behandlede personoplysninger
Vi bruger persondata, som du giver os, som vi indsamler om dig, eller som vi har modtaget fra tredjeparter. De vigtigste er:

Kontakt- og identifikationsdata
Personlige oplysninger
Kontraktdata
Finansielle data
Interaktions- og brugsdata
Oplysninger om hjemmesiden

2.2 Formål med behandlingen
Først og fremmest behandler vi personlige data for at opfylde vores juridiske og kontraktlige forpligtelser.

2.3 Videregivelse til tredjeparter
I løbet af vores forretningsaktiviteter er vi afhængige af og nogle gange forpligtede til at overføre visse data til specifikke tredjeparter. Vi sælger dog under ingen omstændigheder dine data.

2.4 Sted for behandling
Vi behandler generelt personoplysninger i Schweiz eller i et EU/EØS-land eller i et andet land, der har tilstrækkelig databeskyttelse.

3 Databeskyttelse i detaljer

3.1 Personlige data behandlet af os 
JURA behandler forskellige personoplysninger. Det er især dem,:

 • som vi modtager i løbet af vores forretningsforbindelser fra kunder, fremtidige kunder, interesserede parter, tjenesteudbydere, leverandører, forretningspartnere eller andre personer, der er involveret i forretningsforbindelsen;
 • vi modtager fra jobansøgere;
 • som vi er juridisk eller kontraktligt forpligtet til at indsamle;
 • som vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside;
 • som vi modtager fra myndigheder og andre tredjeparter (adresseforhandlere, kreditoplysningsbureauer).

Afhængigt af forholdets art kan vi behandle personoplysninger om dig såsom:

 • Kontakt- og identifikationsdata såsom efternavn, fornavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer;
 • Personlige oplysninger som køn, nationalitet, sprog;
 • Kundekontooplysninger såsom brugernavn, adgangskode, kontonummer;
 • Kontraktdata såsom kontrakttype, kontraktindhold, type af produkter og tjenester, ordredata;
 • Finansielle data såsom kontooplysninger, betalingsoplysninger, betalingshistorik, gennemsnitlig omsætning, kreditvurderingsdata;
 • Grunddata fra telekommunikationstrafik såsom telefonnummer, dato, klokkeslæt og varighed af forbindelsen, forbindelsestype, lokaliseringsdata, IP-adresse, enhedsidentifikationsnumre såsom MAC-adresse;
 • Interaktions- og brugsdata: Korrespondance, præferencer og målgruppeoplysninger, type af slutenhed, enhedsindstillinger, operativsystem, software, oplysninger fra hævdelse af rettigheder;
 • Dokumenter og særlige oplysninger til jobansøgninger: Motivationsbrev, CV og foto, referencer, eksamensbeviser, uddannelsesbeviser, referencer fra tredjeparter, samtalenotater;
 • Information om hjemmesiden: IP-adresse, cookie-oplysninger, browserindstillinger, hyppighed af besøg på hjemmesiden, varighed af besøg på hjemmesiden, søgetermer, klik på indhold, oprindelses-hjemmeside.

3.2 Formål med behandling af personoplysninger og retsgrundlag for behandlingen
Vi bruger primært de personoplysninger, vi indsamler, til at indgå og behandle kontrakter med vores kunder og forretningspartnere.

Vi er også afhængige af behandlingen af personoplysninger i forbindelse med køb af produkter og tjenester fra vores leverandører og underentreprenører. Hvis du arbejder for en kunde eller forretningspartner, kan dine personlige data naturligvis også blive berørt i denne egenskab.

Derudover behandler vi også personoplysninger om dig og andre til følgende formål, hvor vi (og nogle gange tredjeparter) har en legitim interesse, der står i rimeligt forhold til formålet, hvor det er tilladt og anses for passende:

 • Tilbud og videreudvikling af vores produkter, tjenester og hjemmeside og andre platforme, som vi er til stede på (f.eks. online shop, kundekonto, seminar og online akademi);
 • Kommunikation og behandling af forespørgsler (f.eks. via kontaktformularer, JURA Live, e-mail, telefon, jobansøgninger, medieforespørgsler);
 • Reklame og markedsføring (herunder organisering af events og konkurrencer), såfremt du har givet samtykke til/ikke gjort indsigelse mod brugen af dine data (hvis vi sender dig reklamer som eksisterende kunde, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette);
 • Markedsundersøgelser, medieovervågning;
 • Fastsættelse af juridiske krav og forsvar i forbindelse med juridiske tvister og officielle procedurer;
 • Forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger og andre forseelser (f.eks. gennemførelse af interne undersøgelser, dataanalyse for at bekæmpe svindel);
 • Garantier for vores drift, især IT, vores hjemmeside og andre platforme. 

3.3 Tredjeparter, som vi videregiver personoplysninger til
Vi bruger regelmæssigt følgende som retsgrundlag for behandling af dine personlige data:

 • samtykke fra dig eller en bemyndiget person, som du til enhver tid kan tilbagekalde via e-mail eller post til den (e-mail)adresse, der er nævnt i afsnit 1.1 (f.eks. for at modtage vores nyhedsbrev), hvilket dog ikke har nogen indflydelse på databehandling, der allerede har fundet sted;
 • indgåelse eller udførelse af en kontrakt med dig eller din anmodning om at gøre det på forhånd (f.eks. ved at få et produkt fra os);
 • en afvejning af interesser (f.eks. for at sikre informationssikkerhed eller i markedsføring), men du kan muligvis gøre indsigelse mod dette;
 • en juridisk forpligtelse (som f.eks. vores opbevaring af regnskabsrelevante dokumenter), som også kan tages i betragtning som en del af en interesseafvejning.

Vi videregiver også personoplysninger til tredjeparter inden for rammerne af vores forretningsaktiviteter og til ovennævnte formål, for så vidt dette er tilladt og hensigtsmæssigt, enten fordi de behandler dem for os (bestilt databehandling), eller fordi de ønsker at bruge dem til deres egne formål (videregivelse af data), eller hvis du har givet os dit samtykke til at gøre det. Det handler især om:

 • Tjenesteudbydere, herunder databehandlere;
 • IT-tjenesteudbydere (f.eks. webhostingudbydere, e-mailudbydere, onlineværktøjer);
 • Leverandører;
 • Virksomheder i JURA-gruppen (se aftryk);
 • Kommercielle partnere, såsom distributører;
 • Udbydere af marketingtjenester;
 • Myndigheder;
 • Bankinstitutioner og udbydere af betalingstjenester;
 • Officielle organer og domstole.

Når vi bruger databehandlere til at levere vores tjenester, tager vi passende juridiske forholdsregler samt tilsvarende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine data i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

Modtagerne er dels i Tyskland, men også i udlandet. Du skal især forvente, at dine data overføres til andre lande i Europa og USA, hvor nogle af de IT-tjenesteudbydere, vi bruger, er placeret. Hvis vi overfører data til et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i lovgivningen (f.eks. USA), kræver vi, at modtageren træffer passende foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger (f.eks. ved hjælp af aftalen om EU-standardklausuler, aktuel version tilgængelig her andre forholdsregler eller baseret på begrundelse).

3.4 Varighed af databehandling
Vi behandler personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller på anden måde til de formål, der forfølges med behandlingen, f.eks. i hele forretningsforholdets varighed (fra indledning, behandling til opsigelse af en kontrakt) samt ud over dette i overensstemmelse med de lovbestemte opbevarings- og dokumentationsforpligtelser. I denne sammenhæng er det muligt, at personoplysninger vil blive opbevaret i det tidsrum, hvor krav kan gøres gældende mod os, og i det omfang vi ellers er juridisk forpligtet til at gøre det, eller legitime interesser kræver det (f.eks. til bevis- og dokumentationsformål). Så snart dine personlige data ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål, slettes eller anonymiseres de generelt.

Derudover sletter vi dine data, hvis du beder os om det via den e-mailadresse, der er angivet i afsnit 1.1, og vi har ingen juridisk eller anden forpligtelse til at opbevare eller sikre disse data.

4 Besøg på vores hjemmeside

Som regel kan du bruge vores hjemmeside uden at skulle give specifikke oplysninger om dig selv. Dette gælder ikke for områder og tjenester, der naturligvis kræver dit navn, adresse eller andre personlige data, f.eks.

Derudover kan du kontakte os på frivillig basis via e-mail, onlineformularer eller. Personlige data indsamles og overføres til os i processen. Den tilsvarende inputmaske viser, hvilke data det drejer sig om. De data, du giver os, vil blive gemt af os med det formål at behandle eller kontakte dig.

4.1 Serverens logfiler
Når du besøger vores hjemmeside, gemmer vores servere midlertidigt hver adgang i en logfil, de såkaldte serverlogfiler.

For eksempel registreres din IP-adresse, dato og klokkeslæt for dit besøg, navnet og URL'en på de hentede data, operativsystemet på din computer og den browser, du bruger, samt andre lignende oplysninger for at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Behandlingen af disse oplysninger udføres i vores legitime interesse og har til formål at vise vores websted og dets indhold og tilbud korrekt til dig og sikre datatrafik, optimere vores websted, indhold og tilbud, permanent sikre stabiliteten og sikkerheden på vores websted og systemer samt muliggøre afklaring, forsvar og retsforfølgelse af cyberangreb, spam og andre ulovlige handlinger i forhold til vores websted og systemer og håndhæve krav i denne henseende.

Til hosting af hjemmesiden kan vi bruge tjenester fra tredjeparter i Schweiz og i udlandet, der udfører ovenstående behandling på vores vegne. I øjeblikket hostes vores hjemmesider af schweiziske eller europæiske hostingudbydere og på servere i Schweiz eller EØS.

4.2 Forespørgsler og kontaktformular
På vores hjemmeside har du mulighed for at kontakte os ved hjælp af onlineformularer. Du kan finde ud af, hvilke af dine personlige data der indsamles, hvis du kontakter os via en onlineformular på den respektive formular. Som regel drejer det sig om kontaktdata som efternavn, e-mailadresse og forespørgselsrelaterede oplysninger som emne og beskrivelse af din forespørgsel.

De felter, der er markeret som obligatoriske, bruges til at behandle dine anmodninger og om nødvendigt videresende dem til et andet marked. Vi behandler de oplysninger, du frivilligt giver os, for at kunne give dig målrettet information.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at behandle din anmodning. Hvis formålet med at kontakte dig er at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er dette et yderligere retsgrundlag for behandling af dine data.

Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod denne databehandling, indtil sagen er endeligt afklaret. Send venligst din indsigelse til den e-mailadresse, der er angivet i afsnit 1.1. 

4.3 Ansøgninger
Hvis du også søger et job hos os, behandler vi personoplysninger, som vi modtager fra dig som en del af ansøgningsprocessen, eller som du indtaster eller uploader i ansøgningsformularen. Ud over dine personlige oplysninger, uddannelse, erhvervserfaring og færdigheder omfatter dette de sædvanlige korrespondancedata såsom e-mailadresse og telefonnummer. Derudover vil alle dokumenter, som du har indsendt i forbindelse med ansøgningen, såsom CV og referencer, blive behandlet.

Disse data vil kun blive gemt, evalueret, behandlet eller videresendt internt som en del af din ansøgning. Desuden kan de behandles til statistiske formål (f.eks. rapportering). I dette tilfælde kan der ikke drages konklusioner om individuelle personer.

Dine ansøgerdata gemmes separat fra andre brugerdata og slås ikke sammen med dem. Dine data gemmes af en tjenesteudbyder, der er bestilt af os, på en server inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med dig, vil de overførte data blive gemt med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis ansøgningsproceduren ender uden ansættelse, gemmes dine personlige data i yderligere tre måneder til dokumentationsformål og slettes derefter, medmindre du har givet os tilladelse til at bruge dine oplysninger til yderligere ansøgningsprocedurer hos os.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine ansøgerdata er dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde, eller opfyldelsen af vores forpligtelser forud for kontraktindgåelsen i forbindelse med ansøgningsproceduren. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med dig, udføres behandlingen for at gennemføre ansættelsesforholdet.

4.4 Konkurrencer
Når du deltager i konkurrencer, indsamler vi de persondata, der er nødvendige for at gennemføre konkurrencen. Det er normalt dit navn og dine kontaktoplysninger. Deltagelse i konkurrencen og den tilhørende dataindsamling er naturligvis frivillig.

Vi kan videregive dine oplysninger til vores konkurrencepartnere, f.eks. for at sende dig præmien. Du finder detaljerede oplysninger i vores betingelser for deltagelse i de respektive konkurrencer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen.

4.5 Online Academy
På vores hjemmeside er det muligt at få adgang til Online Academy efter forudgående registrering og modtagelse af en bekræftelsesmail med adgangsdata. På portalen finder du træningsvideoer, multiple choice-tests om relevante emner for JURA såsom produkter, kaffe, compliance, for blot at nævne nogle få.

Når du bruger portalen, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger, såsom sidste login, sidste opkald, løste tests i % af det samlede antal mulige tests eller antallet af videovisninger og/eller hvor længe du har afspillet en video i alt.

Vi indsamler og bruger kun dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre brugen af vores læringsportal og til analyse, optimering og økonomisk drift af vores læringsportal.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er vores legitime interesse i denne service. Hvis brugen af portalen tjener opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er dette et yderligere retsgrundlag for behandlingen af dataene.

Behandlingen af dine data tjener os udelukkende i forbindelse med levering af læringsportalen. Der er ingen sammenlægning med andre data.

4.6 Cookies
Vores hjemmeside bruger såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der placeres og gemmes på din slutenhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende) ved hjælp af browseren. De tjener til at gøre vores hjemmeside som helhed mere brugervenlig og effektiv og til at gøre dit besøg på vores hjemmeside så behageligt som muligt. Cookies forårsager ingen skade på din slutenhed. De kan ikke køre programmer eller indeholde virus.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte sessionscookies. Disse slettes automatisk, når du logger ud eller lukker browseren. Andre cookies forbliver gemt på din computer efter den respektive brugsproces og gør det muligt for os eller vores partnervirksomheder (tredjepartscookies) at genkende din browser ved dit næste besøg. Såfremt der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne privatlivspolitik.

Det grundlag, hvorpå vi behandler dine personlige data ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder om dit samtykke. Hvis dette er tilfældet, og du giver dit samtykke til brugen af cookies, er grundlaget for behandlingen af dine data dit samtykke. Ellers vil personoplysninger, der behandles ved hjælp af cookies, blive behandlet på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i optimering af vores tjenester og tilbud eller beskyttelse mod spam og cyberangreb) eller, hvor brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

Du kan indstille din browser på en sådan måde, at den informerer dig om indstillingen af cookies, og du tillader kun accept af cookies i visse tilfælde i individuelle tilfælde eller udelukker dem generelt. Vi vil dog gerne gøre dig opmærksom på, at en generel udelukkelse af cookies kan føre til funktionelle begrænsninger i vores online tilbud. Desuden kan du til enhver tid slette cookies, der allerede er sat, i den browser, du bruger, eller indstille den, så cookies automatisk slettes, når den lukkes.

4.7 Google-tjenester
Vi bruger forskellige tjenester på vores hjemmeside, der leveres af Google LLC, baseret i USA, eller hvis du har din sædvanlige bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, Google Ireland Ltd, baseret i Irland ("Google"). Google LLC er altid ansvarlig for behandlingen af personoplysninger ved brug af "YouTube" og "Google Maps/Google Earth". Vi bruger følgende Google-tjenester på vores hjemmesider:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTubeDu kan finde flere oplysninger om de enkelte tjenester nedenfor.

Google bruger teknologier som cookies, weblagring i browseren og sporingspixels, der muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres af dette om din brug af vores hjemmeside, kan overføres til en Google-server i USA eller andre lande og gemmes der. Du kan finde oplysninger om placeringen af Googles datacentre her.

Vi bruger værktøjer leveret af Google, som Google hævder kan behandle personlige data i lande, hvor Google eller dets Underleverandører Har faciliteter. Google lover i sit "Tillæg til databehandling for produkter, hvor Google er databehandler" at sikre et passende niveau af databeskyttelse ved at stole på EU's standardkontraktbestemmelser.

Derudover er Google fortsat dækket af aftalerne mellem EU og USA og Schweiz og USA om Privacy Shield-aftaler.

Du kan finde flere oplysninger om Googles behandling og om privatlivsindstillinger i Privatlivspolitik eller i Privatlivsindstillinger privatlivsindstillinger for Google.

4.7.1 Google Tag Manager
Vores hjemmeside bruger Google Tag Manager. Med Google Tag Manager kan hjemmesidetags administreres effektivt. Webside-tags er pladsholdere, der gemmes i kildeteksten på den pågældende webside, f.eks. for at registrere integrationen af ofte anvendte webside-elementer, såsom kode til webanalysetjenester. Google Tag Manager er en hjælpetjeneste og behandler selv kun personoplysninger til tekniske formål og sørger for udløsning af andre tags, som igen kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver dette på plads for alle sporingskoder, der er implementeret med Google Tag Manager.

Du kan finde flere oplysninger om Google Tag Manager i Hjælpesektionen på Google Vilkår for brug af Google Tag Manager og i Privatlivspolitik for Google.

4.7.2 Google Analytics
Baseret på dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde i cookie-indstillingerne, bruger vi webanalysetjenesten Google Analytics 4 med det formål at analysere vores hjemmeside og dens besøgende samt til marketing- og reklameformål.

Google Analytics bruger cookies, der gemmes på din terminal (laptop, tablet, smartphone eller lignende) og muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at evaluere brugeradfærden på vores hjemmeside og gøre vores tilbud mere interessante ved hjælp af de statistikker/rapporter, vi får.

I Google Analytics 4 er anonymisering af IP-adresser aktiveret som standard. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for Schweiz eller EU/EØS, før den sendes videre. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server og forkortet der.

Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af vores hjemmeside, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og til at give os andre tjenester relateret til hjemmeside- og internetbrug. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ifølge Google ikke blive slået sammen med andre Google-data. Når du besøger vores hjemmeside, registreres din brugeradfærd i form af begivenheder (såsom sidevisninger, interaktion med hjemmesiden eller din "kliksti") samt andre data såsom din omtrentlige placering (land og by), tekniske oplysninger om din browser og de slutenheder, du bruger, eller henvisnings-URL'en, dvs. via hvilken hjemmeside / reklamemateriale du kom til vores hjemmeside.

De data, der indsamles via Google Analytics, slettes automatisk efter 14 måneder.

Du kan forhindre indsamling og overførsel af data genereret af cookien og relateret til din brug af vores websted (inkl. din IP-adresse) til Google og behandling af disse data af Google ved hjælp af Browser add-on til deaktivering af Google Analytics eller ved ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookie-indstillingerne. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google, kan du bruge de indstillinger og fravalgsmuligheder, som Google stiller til rådighed Indstillinger og fravalgsmuligheder.

En oversigt over brugen af data i Google Analytics og de foranstaltninger, som Google har truffet for at beskytte dine data, kan findes i Google Analytics-hjælp.

Yderligere oplysninger om Google Analytics' brugsbetingelser og om Databeskyttelse hos Google kan du finde i de respektive dokumenter.

4.7.3 Google Ads
Vi bruger Google Ads, et online-reklameprogram fra Google, på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde inden for rammerne af cookie-indstillingerne. Google Ads bruger cookies til at analysere brugen af vores hjemmeside. Der sættes en cookie, hvis du er kommet til vores hjemmeside via en Google-annonce. Cookies af denne type har en begrænset gyldighed, indeholder ingen personlige data og bruges derfor ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte sider hos os, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google genkende, at nogen har klikket på annoncen og dermed er blevet omdirigeret til vores hjemmeside.

Vi bruger også remarketingfunktionen i Google Ads. Det giver os mulighed for at vise interessebaseret annoncering til besøgende på vores hjemmeside på andre hjemmesider inden for Googles annoncenetværk, såsom YouTube eller Google Ads. Til dette formål analyseres interaktionen mellem de besøgende på vores hjemmeside (f.eks. hvilke produkter de var interesserede i), så vi kan vise dem målrettede reklamer på andre hjemmesider, selv efter at de har forladt vores hjemmeside. For at muliggøre dette sætter Google cookies, når de besøger visse Google-tjenester eller hjemmesider inden for Googles reklamenetværk. Cookies bruges til entydigt at identificere den anvendte browser og ikke til at identificere en person.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google eller ved ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookie-indstillingerne. For at gøre dette skal du indstille de relevante indstillinger for personlig annoncering i alle de browsere, du bruger Indstillinger for personlig annoncering.

Yderligere oplysninger om databehandling i forbindelse med Google Ads og oplysninger om, hvordan Google bruger cookies i annoncer, kan findes i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og på Googles hjemmeside under overskriften "Teknologier».

4.7.4 Google AdSense
Vi bruger Google AdSense, en tjeneste til integration af reklamer, på vores hjemmeside på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde inden for rammerne af cookie-indstillingerne ("AdSense"). AdSense sætter cookies, der muliggør en analyse af brugen af vores hjemmeside. AdSense bruger også såkaldte web beacons (usynlig grafik), som muliggør en evaluering af oplysninger, såsom besøgstrafik, på de sider, hvor sådan grafik er indlejret.

De oplysninger, der genereres af cookies og web beacons om brugen af vores hjemmeside (herunder din IP-adresse) og levering af reklameformater, overføres til en Google-server i USA eller andre lande og gemmes der. Disse oplysninger kan blive delt af Google med Googles leverandører. Google vil dog ikke slå din IP-adresse sammen med andre personlige data, som du har gemt.

Du kan forhindre cookies i at blive sat ved at justere dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed eller ved ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookieindstillingerne.

Du kan finde mere information om, hvordan AdSense fungerer på "Google AdSense"-websiden.

4.7.5 Google Marketing Platform
Vi bruger Googles online marketingværktøj Google Marketing Platform ("GMP") på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde i cookie-indstillingerne. GMP bruger cookies til at vise annoncer, der er relevante for brugerne, til at forbedre kampagnens resultatrapporter eller til at forhindre, at en bruger ser de samme annoncer mere end én gang. Google bruger et cookie-ID til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan dermed forhindre, at de vises mere end én gang.

Derudover kan GMP bruge cookie-id'er til at registrere såkaldte konverteringer, dvs. om en bruger ser en GMP-annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside og foretager et køb der. Ifølge Google indeholder GMP-cookies ikke nogen personlige oplysninger.

Din browser opretter automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Ifølge Google modtager Google ved at integrere GMP den information, at du har åbnet den relevante del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen vil indhente og gemme din IP-adresse. Brugen af GMP kan også resultere i overførsel af personlige data til Googles servere i USA.

Du kan forhindre sporingsproceduren ved at foretage den relevante indstilling i din browsersoftware eller ved at ændre dine Indstillinger for personlig annoncering eller ved ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookie-indstillingerne.

For mere information om, hvordan GMP fungerer, besøg venligst "Google Marketing Platform hjemmeside.

4.7.6 Google Maps/Google Street View
For at integrere interaktive kort på vores hjemmeside og for at give dig virtuelle ture bruger vi onlinekorttjenesten Google Maps eller Google Street View på grundlag af dit samtykke.

Når du åbner en hjemmeside, hvor Google Maps-kort er indlejret, eller når du starter en virtuel tur, sætter Google Maps eller Google Street View en cookie. Som regel slettes denne cookie ikke ved at lukke browseren, men udløber efter en vis tid, medmindre du sletter den manuelt forinden.

Når du bruger Google Maps eller Google Street View, kan oplysninger om din brug af vores hjemmeside (herunder din IP-adresse) blive overført til en Google-server i USA og gemt der. Google kan gemme disse data som brugsprofiler med det formål at tilpasse sine tjenester, reklamer og markedsundersøgelser. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at gøre det, skal du afmelde dig på forhånd.

Hvis du ikke accepterer denne behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at blokere disse tjenester ved at deaktivere Java Script i din browser eller ved ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookie-indstillingerne. Førstnævnte kan dog også påvirke andre funktioner på vores hjemmeside.

Du kan finde flere oplysninger i Vilkår for brug af Google Maps og i Googles privatlivspolitik.

4.7.7 YouTube
På vores hjemmeside bruger vi tjenester fra udbyderen YouTube LLC, baseret i USA ("YouTube"), et datterselskab af Google LLC. ("Google").

Når du starter en YouTube-video på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Det fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) kan blive overført til en Google-server i USA og gemt der. Hvis du samtidig er logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto, før du besøger vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan findes i Vilkår for brug af YouTube og i Googles privatlivspolitik.

4.8 Facebook-pixels, brugerdefinerede målgrupper og Facebook-konverteringer
Vores hjemmeside bruger Facebook Pixel, hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, en tjeneste leveret af Meta Platforms Ireland Ltd. Baseret i Irland. Moderselskabet er Meta Platforms Inc. med base i USA ("Meta"). Instagram er også et tilbud fra Meta.

Det juridiske grundlag for brugen af Facebook Pixel er dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde i cookie-indstillingerne.

Ved hjælp af Facebook-pixlen er det muligt for Meta at bestemme de besøgende på vores onlinetilbud som målgruppe for visning af reklamer (såkaldte »Facebook-Ads" eller »Instagram-Ads"). Derfor bruger vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook- og Instagram-annoncer, vi har placeret, til de Facebook-brugere, der også har vist interesse for vores online-tilbud eller har visse karakteristika (f.eks. interesser for bestemte emner eller produkter bestemt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Meta (såkaldte "Custom Audiences"). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook- og Instagram-annoncer er i overensstemmelse med brugernes potentielle interesse og ikke er chikanerende. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi også spore effektiviteten af Facebook- og Instagram-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelser ved at se, om brugerne omdirigeres til vores websted efter at have klikket på en Facebook- eller Instagram-annonce (såkaldte "Conversions"). 

Metas behandling af data finder sted inden for rammerne af Facebooks datapolitik. Du kan finde generelle oplysninger om visning af Facebook- og Instagram-annoncer i dette dokument.

Ved hjælp af cookies kan Meta efterfølgende genkende dig i medlemsområdet på Facebook eller Instagram og optimere effektiviteten af reklamer, f.eks. ved at tilbyde reklamer, der er målrettet mod bestemte grupper. Forudsætningen for dette er, at du har en Facebook- og/eller Instagram-konto og er logget ind på medlemsområdet på Facebook eller Instagram. Hvis du ikke er medlem af Facebook eller Instagram, er du ikke berørt af denne databehandling.

For generel information om Metas brug af data, dine rettigheder i denne henseende og måder at beskytte dit privatliv på, se venligst Facebooks datapolitik, eller Instagram-privatlivspolitik. For specifikke oplysninger og detaljer om Facebook Pixel, og hvordan det fungerer, besøg venligst Hjælp-sektionen på Facebook. Hvis du generelt ønsker at gøre indsigelse mod indsamlingen af Facebook Pixel og brugen af dine data til visning af Facebook- eller Instagram-annoncer, kan du gøre det under Reklameindstillinger på Facebook eller i Privatlivsindstillinger på Instagram. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook eller Instagram.

Hvis du ikke har en Facebook- eller Instagram-konto, kan du desuden fravælge brugen af cookies, der bruges til måling af rækkevidde og annonceringsformål via Network Advertising Initiative fravalgsside og derudover på den amerikanske hjemmeside YourAdChoices eller den europæiske hjemmeside Your Online Choices. Det står dig også frit for ikke at give dit samtykke inden for rammerne af cookie-indstillingerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til databehandling med Facebook Pixel og brugen af dine data til at vise Facebook- og Instagram-annoncer for vores hjemmeside med fremtidig virkning ved at justere dine privatlivsindstillinger.

4.9 LinkedIn Conversion Tracking
På grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde i cookie-indstillingerne, bruger vi Conversion Tracking-teknologien på vores websted fra LinkedIn Corporation med base i USA, eller hvis du har dit sædvanlige opholdssted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, LinkedIn Ireland Unlimited Company med base i Irland ("LinkedIn").

Vi bruger LinkedIns teknologi til markedsførings- og optimeringsformål, især til at analysere brugen af vores hjemmeside, for løbende at kunne forbedre individuelle funktioner og tilbud samt brugeroplevelsen og for at placere relevante og interessante reklamer for dig. Vi modtager også aggregerede og anonyme rapporter fra LinkedIn om annonceaktivitet og oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Til dette formål bruger LinkedIn en Javascript-kode (Insight-tag), som igen placerer en cookie i din webbrowser eller bruger en pixel.

Ifølge LinkedIn indsamler LinkedIn Insight-tagget data om brugen af vores hjemmeside, herunder URL, referrer URL (dvs. den hjemmeside, hvorfra du besøger vores hjemmeside), IP-adresse, enheds- og browseregenskaber (user agent) og tidsstempel. Data indsamlet via LinkedIn Insight-tagget er krypteret, IP-adresser forkortes, og medlemmernes direkte ID'er fjernes inden for syv dage for at pseudonymisere dataene. Disse resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden for 90 dage. LinkedIn deler ikke nogen personlige data med hjemmesideoperatøren, men leverer kun aggregerede rapporter om hjemmesidens målgruppe og visningspræstation.

På grund af LinkedIns struktur kan det ikke udelukkes, at dine data også vil blive overført til LinkedIn i USA. Vi har minimeret denne risiko så meget som muligt ved at anvende passende databeskyttelsesinstrumenter (EU-standardkontrakter).

Yderligere oplysninger om databehandlingens art, formål og omfang kan findes i LinkedIn`s Privatlivspolitik, i deres Cookie-politik og i deres Privatlivsportal. DAt gøre indsigelse mod personlig (LinkedIn) annoncering, uanset om du er medlem af LinkedIn eller ej, ved at installere en Opt-out-cookies.

4.10 Vimeo
Ud over YouTube (se afsnit 4.9.7 ovenfor) bruger vi plug-ins fra videoportalen Vimeo Inc. med base i USA ("Vimeo") til at integrere videoer på vores hjemmeside.

Når du åbner en af vores hjemmesider, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Vimeo-serverne. Indholdet af plugin'et overføres af Vimeo direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Dette giver Vimeo oplysninger om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores websted, selv om du ikke har en Vimeo-konto eller ikke er logget ind på Vimeo i øjeblikket. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Vimeo-server i USA og gemmes der.

Hvis du er logget ind på Vimeo, kan Vimeo direkte tildele dit besøg på vores hjemmeside til din Vimeo-konto. Hvis du interagerer med plugins (f.eks. ved at trykke på startknappen til en video), overføres disse oplysninger også direkte til en Vimeo-server og gemmes der.

Hvis du ikke ønsker, at Vimeo skal tildele de data, der indsamles via vores hjemmeside, direkte til din Vimeo-konto, skal du logge ud af Vimeo, før du besøger vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er dit samtykke, som du ikke behøver at give inden for rammerne af cookie-indstillingerne. Hvis du har givet os dit samtykke til at bruge Vimeo, kan du til enhver tid tilbagekalde dette ved at få adgang til cookie-indstillingerne med virkning for fremtiden.

For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Vimeos videre behandling og brug af dataene, samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv, se venligst Privatlivspolitik for Vimeo.

4.11 Adform
Vi bruger sporingspunkter fra Adform, der er baseret i Danmark, baseret på dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde i cookie-indstillingerne. De indsamlede data forbliver anonyme. Det betyder, at de enkelte brugeres data ikke kan ses. De indsamlede data opbevares og behandles dog af Adform i krypteret form. Vi er ikke i stand til at etablere en allokering til de enkelte besøgende på vores websider via disse data. Vi vil informere dig om denne sag i henhold til vores aktuelle oplysninger.

Disse sporingspunkter gør det muligt for JURA at vise reklamer, der er skræddersyet til brugeren.

Vores hjemmesider bruger også cookies og produkter fra Adform A/S (Ad Server, DSP og DMP) til målgruppeorienteret annoncering i fælles behandling. Til dette formål registreres forskellige parametre såsom viste sider, enhedstype, geografisk oprindelse, sidst besøgte websider, og de besøgende grupperes i forskellige segmenter. Ved hjælp af statistiske analyser finder man så lignende brugere i den verdensomspændende Adform-cookiepulje for at kunne henvende sig til dem med målrettet reklame fra JURA.

Du kan finde flere oplysninger om Adform i deres Privatlivspolitik .

4.12 Dynatrace
Vores hjemmeside bruger analyseværktøjet fra overvågningstjenesten Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Vi bruger Dynatrace til at sikre vores websteds ydeevne og til at forstå, hvordan vores webstedsbrugere navigerer gennem det. Dynatrace registrerer W3C-svartider, klik på knapper, klik på links, JavaScript-fejl, browsertype og geografisk område. Disse data hjælper os med løbende at forbedre ydeevnen på vores hjemmeside og med at identificere og afhjælpe funktionelle problemer. For at dette kan fungere korrekt og effektivt, kræver Dynatrace cookies. Det juridiske grundlag for vores brug af Dynatrace er dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde inden for rammerne af cookie-indstillingerne.

Vi vil gerne påpege, at der ikke er et tilsvarende databeskyttelsesniveau i USA, og at især adgang til data, der behandles der eller af amerikanske virksomheder eller deres udenlandske datterselskaber over hele verden, kan ses af amerikanske myndigheder eller muligvis skal videregives til dem. Som ikke-amerikansk statsborger kan du måske heller ikke gribe ind over for dette, eller ikke effektivt. Vi har minimeret denne risiko så meget som muligt ved at anvende passende databeskyttelsesinstrumenter (EU-standardkontrakter), men vi kan ikke udelukke den helt, så dit samtykke til brugen af Dynatrace medfører også denne risiko.

Du kan sikre dig, at der ikke indsamles personlige data ved at aktivere do-not-track-funktionen i din browser.

5 Tilstedeværelse på sociale medier

Vi har profiler på sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

De data, du indtaster på vores profiler på sociale medier, offentliggøres af den sociale medieplatform og bruges eller behandles ikke af os til noget andet formål på noget tidspunkt. Vi forbeholder os dog ret til at slette indhold, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis det er nødvendigt, vil vi kommunikere med dig via de sociale medier.

Vær opmærksom på, at operatøren af den sociale medieplatform bruger websporingsmetoder. Websporingen, som vi ikke har nogen kontrol over, kan også finde sted, uanset om du er logget ind eller registreret på den sociale medieplatform.

Mere detaljerede oplysninger om databehandling af udbyderen af den sociale medieplatform kan findes i den respektive udbyders privatlivspolitik:

6 Dine rettigheder

Du har ret til adgang, berigtigelse, sletning, retten til at begrænse databehandling og på anden måde gøre indsigelse mod vores databehandling, især med henblik på direkte markedsføring, profilering til direkte reklame og andre legitime interesser i behandlingen, samt til frigivelse af visse personoplysninger med henblik på overførsel til en anden instans (såkaldt dataportabilitet) inden for rammerne af den databeskyttelseslovgivning, der gælder for dig, og hvor det er fastsat deri (f.eks. i tilfælde af GDPR).

Bemærk dog, at vi forbeholder os ret til at gøre de lovbestemte begrænsninger gældende, f.eks. hvis vi er forpligtet til at opbevare eller behandle visse data, har en overordnet interesse i at gøre det (for så vidt som vi har ret til at stole på dette) eller kræver det for at gøre krav gældende. Hvis der er nogen omkostninger for dig, vil vi informere dig på forhånd. Bemærk, at udøvelsen af disse rettigheder kan være i konflikt med kontraktlige aftaler og kan have konsekvenser såsom tidlig opsigelse af kontrakten eller omkostningsmæssige konsekvenser. Vi vil informere dig på forhånd, hvis dette ikke allerede er aftalt i kontrakten.

Udøvelsen af sådanne rettigheder kræver normalt, at du tydeligt beviser din identitet (f.eks. ved hjælp af en kopi af dit identitetskort, hvis din identitet ellers ikke er klar eller ikke kan verificeres). For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnit 1.1.

Derudover har enhver registreret ret til at håndhæve sine krav i retten eller til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

7 Datasikkerhed

Vi tager tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller mod adgang fra uautoriserede personer og for at sikre beskyttelsen af dine rettigheder og overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

De trufne foranstaltninger har til formål at sikre fortroligheden og integriteten af dine data og at sikre tilgængeligheden og robustheden af vores systemer og tjenester i behandlingen af dine data på permanent basis. De bør også sikre hurtig genoprettelse af tilgængeligheden af persondata og adgangen til dem i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.

Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter også kryptering af dine data. Datatrafikken via dette JURA-websted er krypteret ved hjælp af HTTPS. Det betyder, at alle oplysninger, du indtaster online, overføres via en krypteret transmissionsvej. Det betyder, at disse oplysninger ikke kan ses af uautoriserede tredjeparter på noget tidspunkt.

Vores databehandling og sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Vi tager også vores egen interne databeskyttelse meget alvorligt. Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, som vi har bestilt, er forpligtet til at opretholde fortrolighed og overholde bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Desuden får de kun adgang til dataene i det omfang, det er nødvendigt.

8 Mindreåriges brug af hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til et voksent publikum. Mindreårige, især børn under 16 år, har ikke tilladelse til at overføre personlige data til os eller til at registrere sig for en tjeneste uden samtykke fra deres forældre eller værger. Hvis vi konstaterer, at sådanne data er blevet overført til os, vil de blive slettet fra vores database. Barnets forældre (eller juridiske repræsentant) kan kontakte os og anmode om annullering eller afmelding. For at gøre dette skal vi bruge en kopi af et officielt dokument, der identificerer dig som forælder eller værge.

9 Links til andre udbyderes hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder også links til hjemmesider for partnere og autoriserede JURA-forhandlere. I det omfang, der er links til andre udbyderes hjemmesider, har vi ingen indflydelse på deres indhold. Derfor kan der ikke gives nogen garanti eller påtages noget ansvar for dette indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af disse sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser og genkendelige overtrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete indikationer på en overtrædelse af loven. Sådanne links vil straks blive fjernet, hvis overtrædelser af loven bliver kendt.