Forudsætningen for at sikre en lang produktlevetid ligger i godt håndværk og brugen af materialer i bedste kvalitet. Vi vil være sikre på, at vores produkter afspejler vores løfte til dig. For at garantere en lang produktlevetid udsætter vi vores produkter for strenge kvalitets- og udholdenhedstest. Det betyder, at vi i sidste ende, holder antallet af reparations- og servicesager lavt og undgår unødvendig transport.

Udholdenhedstestanlægget på JURA Campus yder et afgørende bidrag til kvaliteten. Her simulerer vi, ved hjælp af 102 fuldautomatiske teststationer, alle vores produkters livscyklus under realistiske forhold. Alle målte data og værdier fra diverse tests er indarbejdet i nye produkter og videreudviklinger.