Multicolor-klartekstdisplay

ENA er forsynet med et rent tekst display I 3 farver. Farverne viser i hvilket status ENAen er i og simplifiserer arbejdsgangen.