Udover vores direkte sociale engagement (se afsnittet om Inklusion) støtter vi fonden, som blev oprettet af vores grundlægger: Leo & Elisabeth Henzirohs-Stude Foundation – unge mennesker i lokalsamfundene med fokus på uddannelse og træning. Fonden kan også yde bidrag til lærlingepladser og voksenuddannelse.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development